خدمات الکترونیک شهرداری شهرکرد

جستجوی خدمات الکترونیکی

کلمات کلیدی: درخواست شهرسازی , عوارض نوسازی, گواهی, عوارض خودرو, عوارض ...

جدیدترین خدمات

جدیدترین خدمات الکترونیکی شهرداری شهرکرد در این قسمت قابل دسترسی می باشد

دسته بندی خدمات

خدمات الکترونیک شهرداری شهرکرد گامی در جهت تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیک

سوابق آرا کمیسیون

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: 10012656000sh11

تصدیق گواهی

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: 10012656000sh9

پاسخ استعلام بانک و ادارات

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: 10012656000sh8

پیگیری درخواست های شهرسازی

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: 10012656000sh18

در این گروه خدماتی ثبت نشده است

درخواست آبیاری

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت:

درخواست کاشت نهال

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت:

درخواست احداث فضای سبز

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت:

درخواست هرس

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت:

درخواست قطع و جابجایی درخت

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت:

سوابق پرداخت نوسازی

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: 10012656000sh14

محاسبه و پرداخت عوارض صنفی

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: 10012656000sh12

محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: 10012656000sh3

پرداخت عوارض خودرو

تعداد بازدید: 12 بازدید
شناسه خدمت: خدمات سامانه عوارض خودرو

در این گروه خدماتی ثبت نشده است
در این گروه خدماتی ثبت نشده است
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب
میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی