درباره خدمت

عنوان خدمت

تبلیغات محیطی

شناسه خدمت

17022664108

گروه خدمت

تبلیغات

نمودار مراحل خدمت

نمودار مراحل خدمت

مشخصات خدمت

شرح خدمت

باتوجه به رسالت سازمان فرهنگی جهت پوشش تبلیغات محیطی شهر و فضاسازی بصری، استفاده از تجهیزات و ادوات شامل بیلبوردهای تبلیغاتی و استرابورد و پایه های بتنی و تلویزیون های شهری جهت استفاده عموم در دسترس است.

مدارک مورد نیاز

درخواست خدمت- تاییدیه اکران از فرهنگ و ارشاد شهرستان شهرکرد

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار (G2B)

ماهیت خدمت

تصدی گری

سطح خدمت

شهری

نحوه شروع

درخواست خدمت

قوانین و مقررات

قانون شهرداری ها، اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اساسنامه تبلیغات محیطی

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

یک روز

ساعات مراجعه خدمت

اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار

هزینه ارائه خدمت

متفاوت بر اساس شرایط درخواست

مراحل انجام کار

درخواست خدمت-بررسی توسط واحد-اخذ مجوز از مراجع ذیربط-پرداخت هزینه-اکران و بهره برداری

فایل راهنمای کاربران

دریافت فایل

زیرخدمت

ندارد

ضوابط مربوطه

قانون شهرداری ها، اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اساسنامه تبلیغات محیطی

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت

بازرسی و شکایات شهرداری

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

ورود به سایت

تلفن تماس

03832276812

پیام کوتاه

30001370

وضعیت الکترونیکی بودن

غیرالکترونیکی

محل مراجعه برای درخواست خدمت

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد

مسئول پاسخگویی

واحد تبلیغات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد

فرم انتقادات و پیشنهادات

نتایج نظرسنجی

میز خدمت
میز خدمت
میز خدمت الکترونیک
سامانه شهرسازی
سامانه شهرسازی
سامانه خدمات آنلاین شهرسازی